คอร์สทบทวน IC Plain (E-learning)

คอร์ส E-learning

คุณเคยประสบปัญหานี้ใช่ไหม "มีเวลาน้อย ห่างหายไปนาน ไม่สะดวกเข้าห้องเรียน" ให้ CMSK เป็นตัวช่วยของคุณ


"เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลาน้อยก็ผ่านได้"


ด้วยเนื้อหาที่แน่น ครบถ้วน และทักษะการสอนอย่างมืออาชีพ จากวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี


หากคุณห่างหายไปนานหรือยังไม่มั่นใจ ให้เราเป็นคำตอบ


เราจะพาคุณก้าวข้ามทุกอุปสรรคบนเส้นทางการเป็น IC ของคุณ

รายละเอียดหลักสูตร


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน


     บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน
     บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว
     บทที่ 3 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
     บทที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
     บทที่ 5 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
     บทที่ 6 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
     บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนและทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด
     บทที่ 8 มูลค่าของเงินตามเวลาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน: ตราสารทั่วไป


     บทที่ 1 ภาพรวมของตราสารทุน Part 1/2
     บทที่ 2 ภาพรวมของตราสารทุน Part 2/2
     บทที่ 2 การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
     บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 1/2
     บทที่ 3 ตราสารที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน Part 2/2
     บทที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานของตราสารหนี้
     บทที่ 6 การประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
     บทที่ 7 ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้
     บทที่ 8 การซื้อขายตราสารหนี้ในไทย
     บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนรวม
     บทที่ 10 ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
     บทที่ 11 การวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม


     บทที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 1/2
     บทที่ 1.2 แนวทางปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Part 2/2
     บทที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
     บทที่ 3 การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมหมายเหตุ


* ศูนย์สอบมี 2 ที่ คือ AIMC และ ATI ทั้ง 2 ศูนย์ตั้งอยู่ที่ตึกเลครัชดา เยื้องๆ กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปทางแยกอโศก โดยข้อสอบจะมาจากคลังข้อสอบเดียวกัน เพราะฉะนั้นไม่มีความแตกต่างเรื่องความยากง่าย สามารถลงทะเบียนใน website เพื่อจองที่นั่งก่อนก็ได้ หรือจะ walk-in ก็ได้ แต่ต้องลุ้นว่าจะมีที่นั่งหรือไม่ รอบสอบจะเปิดเกือบทุกวัน สามารถดูได้จาก website หรือ โทรถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแต่ละศูนย์ได้ IC plain ปัจจุบันค่าสอบ 1,200 บาทค่ะ