สมัครคอร์สอบรมและทบทวน CFP Module 4

รายละเอียดการสมัครหลักสูตรอบรมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม / นิสิต นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม ดังนี้


- สมาชิกสมาคมประเภทนิติบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300
- สมาชิกสมาคมประเภท AFPT, CFP รับส่วนลดเพิ่ม 300
- นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม 1,000

(หมายเหตุ: หลักสูตรทบทวนไม่เข้าร่วมกับสิทธิพิเศษ)

หมายเหตุ


- กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียม 3%
- กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง


บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (ฝ่ายบัญชี) 126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น

** ทั้งนี้ระบบของการสมัครจะคิดราคาที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติ