เพิ่ม-ลบ ปก

คอร์สออนไลน์ E-learning เพิ่มทักษะการเงิน

เก็บชั่วโมงเรียน ติวเสริม ทบทวนก่อนสอบคุณวุฒิ CFP®, AFPT™ และใบอนุญาต IC, IP

เสริมความรู้ สำหรับที่ปรึกษาการเงิน นักวางแผนการเงินการลงทุน และบุคคลทั่วไปก็เรียนได้

เรียนง่าย เรียนที่ไหนก็ได้ เปิดทบทวนได้ด้วยตัวเอง

None
ติวสอบ IC P1 ฉบับเร่งรัด
None
ติวสอบ IC P1
None
ติวสอบ IC P2
None
ติวสอบ IC P3
None
พื้นฐานการวางแผนการเงิน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ CFP Module 2
การวางแผนการลงทุน
None
การวางแผนการประกันภัย
None
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
None
การวางแผนภาษีและมรดก
None
การจัดทำแผนการเงิน
None
ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 1 (M1)
None
ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 2 (M2)
None
ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 3 (M3, M4)
ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 4.1 (M5)
None
เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขการเงิน
None
ติวตะลุยโจทย์ IC P1