เพิ่ม-ลบ ปก

คอร์สออนไลน์ E-learning เพิ่มทักษะการเงิน

เก็บชั่วโมงเรียน ติวเสริม ทบทวนก่อนสอบคุณวุฒิ CFP®, AFPT™ และใบอนุญาต IC, IP

เสริมความรู้ สำหรับที่ปรึกษาการเงิน นักวางแผนการเงินการลงทุน และบุคคลทั่วไปก็เรียนได้

เรียนง่าย เรียนที่ไหนก็ได้ เปิดทบทวนได้ด้วยตัวเอง

None
Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ
None
ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset
None
เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ
None
พื้นฐานภาษีต้องรู้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
None
การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน
เทคนิคการขายแบบให้คำปรึกษา
การขายแบบให้คำปรึกษาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน