Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

อ.เธียรทยะ ฌอสกุล, CFP®
ดูได้ 60 วัน
1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

1. ภาพรวมการจัดแบ่งเป้าหมาย
2. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) 1
3. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) 2
4. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) 3
5. เป้าหมายระยะยาว (เกษีณ ต่อ) ตัวช่วยในการเกษียณ
6. เป้าหมายระยะกลาง ค่าเทอมลูก
7. เป้าหมายระยะสั้น