Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

อ.เธียรทยะ ฌอสกุล, CFP®
ดูได้ 60 วัน

ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการจัดประเภทเป้าหมาย เพื่อแบ่งระยะในการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม หากทำได้สำเร็จก็เชื่อได้ว่าจะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการวางแผนการเงินได้

เหมาะกับ : นักวางแผนการเงินที่ต้องการเพิ่มทักษะและความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า โดยนำเทคนิคการวางแผนแบบ Goal Base Investment มาประยุกต์ใช้เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะนักวางแผนการเงินได้ในระยะยาว ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกถ่ายทอดโดยนักวางแผนการเงิน CFP®  ที่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าโดยตรง จึงทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นและนำไปใช้ได้จริง

1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ

1. ภาพรวมการจัดแบ่งเป้าหมาย
2. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) 1
3. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) 2
4. เป้าหมายระยะยาว (เกษียณ) 3
5. เป้าหมายระยะยาว (เกษีณ ต่อ) ตัวช่วยในการเกษียณ
6. เป้าหมายระยะกลาง ค่าเทอมลูก
7. เป้าหมายระยะสั้น