เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

อ.สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®
ดูได้ 60 วัน
1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร เทคนิคการบริหารหนี้สินเพื่อวางแผนการเงินให้สำเร็จ

เรื่องที่ 1 ความหมายของหนี้สิน ทรัพย์สิน
เรื่องที่ 2 บ่อเกิดแห่งหนี้
เรื่องที่ 3 ประเภทของหนี้ Part 1
เรื่องที่ 3 ประเภทของหนี้ Part 2
เรื่องที่ 4 การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
เรื่องที่ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเป็นหนี้ Part 1
เรื่องที่ 5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเป็นหนี้ Part 2