เพิ่ม-ลบ ปก

คอร์สออนไลน์ E-learning เพิ่มทักษะการเงิน

เก็บชั่วโมงเรียน ติวเสริม ทบทวนก่อนสอบคุณวุฒิ CFP®, AFPT™ และใบอนุญาต IC, IP

เสริมความรู้ สำหรับที่ปรึกษาการเงิน นักวางแผนการเงินการลงทุน และบุคคลทั่วไปก็เรียนได้

เรียนง่าย เรียนที่ไหนก็ได้ เปิดทบทวนได้ด้วยตัวเอง

None
พื้นฐานการวางแผนการเงิน
None
การวางแผนการประกันภัย
None
การจัดทำแผนการเงิน
None
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ CFP Module 2
การวางแผนการลงทุน
None
การวางแผนภาษีและมรดก