พื้นฐานการวางแผนการเงิน

พื้นฐานการวางแผนการเงิน

None
ดูได้ 365 วัน

ชื่อหลักสูตร : พื้นฐานการวางแผนการเงิน
รายละเอียด : คอร์สพื้นฐานการวางแผนการเงินนี้ เป็นคอร์สที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน เช่น พื้นฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พื้นฐานการวางแผนภาษี รวมไปถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆเพื่อเป็นพื้นฐานประกอบการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน   
-    เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล               
-    มูลค่าของเงินตามเวลา
-    การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล        
-    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          
-    จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน          

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
-    บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
-    ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบคุณวุฒิ CFP ชุดวิชาที่ 1 
-    ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำกรณีศึกษาด้านแนวคิดการวางแผนการเงินไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 

2,900 ฿ 4,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน M1_Day1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน Part 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน Part 2

การจัดการสินเชื่อการเช่าและบริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน
การบริหารเงินสด

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล Part 1
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล Part 2

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการเรียน M1_Day2

การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินจำนวนเดียว Part 1
การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินจำนวนเดียว Part 2
การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินงวด Part 1
การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินงวด Part 2
การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินสดหลายจำนวน Part 1
การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินสดหลายจำนวน Part 2

เอกสารประกอบการเรียน M1_Day3

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 1
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Part 2
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน Part 1
จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน Part 2
จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน Part 3
จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน Part 4