การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน

การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน

อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์, CFP®
ดูได้ 60 วัน

เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานเรื่องการวางแผนการเงิน และพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนรวม เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการเลือกกองทุนที่ดีเข้ามาในพอร์ตการลงทุน รวมถึงแนวทางการติดตามเพื่อปรับปรุงและจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายการลงทุนทีได้วางเอาไว้ได้

เหมาะกับ : นักวางแผนการเงินที่ต้องการเพิ่มทักษะและความมั่นใจในการคัดเลือกกองทุนรวมที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนเพื่อจัดพอร์ตการลงทุนด้วยกองทุนรวมให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกถ่ายทอดโดยนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าโดยตรง จึงทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นและนำไปใช้ได้จริง

3,000 ฿ 5,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน

Part 1_พื้นฐานการวางแผนการเงิน พื้นฐานกองทุนรวมและ Mindset การเป็นที่ปรึกษา
Part 2_การจัดพอร์ตกองทุนรวมและคัดเลือกกองทุนเข้าพอร์ต
Part3_Workshop การจัดพอร์ตและคัดเลือกกองทุนเข้าพอร์ต