การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน

การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน

อ.พิชญา ซุ่นทรัพย์, CFP®
ดูได้ 60 วัน
3,000 ฿ 5,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน

Part 1_พื้นฐานการวางแผนการเงิน พื้นฐานกองทุนรวมและ Mindset การเป็นที่ปรึกษา
Part 2_การจัดพอร์ตกองทุนรวมและคัดเลือกองทุนเข้าพอร์ต
Part3_Workshop การจัดพอร์ตและคัดเลือกกองทุนเข้าพอร์ต