ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, FRM
ดูได้ 60 วัน

ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจความเป็นมาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญ โดยจะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ต่างๆตามลักษณะการใช้งานและรูปแบบการลงทุนทางการเงินในโลกของของคริปโทเคอร์เรนซีได้ รวมถึงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงสำคัญในการลงทุนและการใช้บริการ Digital Asset ต่างๆที่สำคัญอีกด้วย

เหมาะกับ : นักวางแผนการเงินที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องของคริปโทเคอร์เรนซีและการวิเคราะห์ปัจจัยฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset รวมไปถึงบุคคลที่สนใจในประเด็นต่างๆในโลกของ Digital Asset และคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้สามารถเข้าใจและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและการลงทุนในยุคใหม่ได้

1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

เรื่องที่ 1 ทำความเข้าใจความเป็นมาและพื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี
เรื่องที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลตามลักษณะการใช้งาน
เรื่องที่ 3 รูปแบบการลงทุนและบริการทางการเงินในโลกคริปโทฯ
เรื่องที่ 4 ความเสี่ยงจากการลงทุนและใช้บริการ