ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

ดร. ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์, FRM
ดูได้ 60 วัน
1,000 ฿ 1,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset

เรื่องที่ 1 ทำความเข้าใจความเป็นมาและพื้นฐานของคริปโทเคอร์เรนซี
เรื่องที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลตามลักษณะการใช้งาน
เรื่องที่ 3 รูปแบบการลงทุนและบริการทางการเงินในโลกคริปโทฯ
เรื่องที่ 4 ความเสี่ยงจากการลงทุนและใช้บริการ