ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 4.1 (M5)

ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 4.1 (M5)

อ.ราชันย์ ตันติจินดา, CFP®
ดูได้ 90 วัน

เป็นการติวเพื่อสอบหลักสูตร CFP Module 5 ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ที่คัดมาอย่างเข้มข้นจำนวน 100 ข้อ

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ CFP ฉบับที่ 4 (CFP Module 5) ที่ผ่านการอบรมเนื้อหามาแล้ว และต้องการฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะถือได้ว่าการเรียนหลักสูตรติวตะลุยโจทย์นี้ เป็นการทบทวนความเข้าใจเนื้อหาผ่านการฝึกฝนเทคนิคการทำโจทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาในส่วนที่สำคัญๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านให้มากขึ้นด้วยนั่นเอง

2,500 ฿ 4,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ CFP M5

Part 1-การวางแผนภาษี
Part 2-หลักแหล่งเงินได้VSหลักถิ่นที่อยู่
Part 3-เงินได้ที่ยกเว้นภาษี
Part 6-ยื่น-คำนวณ ภาษี
Part 7-การวางแผนทรัพย์สินและมรดก(มรดกทั่วไป)
Part 10-กรณีศึกษาการแบ่งมรดก