ติวสอบ IC P2

ติวสอบ IC P2

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ดูได้ 60 วัน
999 ฿ 2,900


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

Slide ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน
ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน Part 1/3
ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน Part 2/3
ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน Part 3/3

Slide กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน
กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน Part 1/3
กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน Part 2/3
กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน Part 3/3

Slideการให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน
การให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน