ติวสอบ IC P2

ติวสอบ IC P2

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ดูได้ 60 วัน

ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภทตราสารหนี้และกองทุนรวม(IC Complex P2) ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการเน้นไปที่เนื้อหาของตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Complex Products: Bond and Mutual Fund) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ IC สำหรับการให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบหลักสูตร IC P2 ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบ และผู้ที่ต้องการต่อยอดขึ้นมาจาก IC P1 ที่ต้องการขยายขอบเขตหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้เพิ่มขึ้น

999 ฿ 2,900


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

Slide ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน
ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน Part 1
ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน Part 2
ตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน Part 3

Slide กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน
กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน Part 1
กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน Part 2
กองทุนรวม ที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน Part 3

Slideการให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อน
การให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน