ติวสอบ IC P3

ติวสอบ IC P3

อ.ราชันย์ และ อ.เสาวนีย์
ดูได้ 60 วัน
1,900 ฿ 3,500


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบการเรียน IC P3

ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลักษณะทั่วไปของออปชัน

การใช้สิทธิออปชัน

กลไกการซื้อขายและลักษณะออปชันในตลาดทางการ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การกำหนดราคาสัญญาฟิวเจอร์ส

การประยุกต์ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรฐานและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า