ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 1 (M1)

ติวตะลุยโจทย์ CFP Paper 1 (M1)

อ.มานะ ตั้งพิเชษฐโชติ, CFP®
ดูได้ 90 วัน

เป็นการติวเพื่อสอบหลักสูตร CFP Module 1(พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ) ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ที่คัดมาอย่างเข้มข้นจำนวน 100 ข้อ

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ CFP ฉบับที่ 1 (CFP Module 1)ที่ผ่านการอบรมเนื้อหามาแล้ว และต้องการฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะถือได้ว่าการเรียนหลักสูตรติวตะลุยโจทย์นี้ เป็นการทบทวนความเข้าใจเนื้อหาผ่านการฝึกฝนเทคนิคการทำโจทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาในส่วนที่สำคัญๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านให้มากขึ้นด้วยนั่นเอง

2,500 ฿ 4,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร ติวตะลุยโจทย์ CFP M1

Part 1-จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Part 2-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
Part 3-เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
Part 4-การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
Part 5-การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
Part 6-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
Part 7-มูลค่าเงินตามเวลา