ติวตะลุยโจทย์ CFP M1

ติวตะลุยโจทย์ CFP M1

อ.มานะ ตั้งพิเชษฐโชติ, CFP®
ดูได้ 90 วัน

เป็นการติวเพื่อสอบหลักสูตร CFP Module 1(พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ

จรรยาบรรณ) ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ที่คัดมาอย่างเข้มข้นจำนวน 100 ข้อ

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ CFP Module 1 ที่ผ่านการอบรมเนื้อหามาแล้ว และต้องการฝึกทำโจทย์

เพื่อเตรียมสอบให้มากขึ้น อีกทั้งถือได้ว่าเป็นการทบทวนความเข้าใจเนื้อหาผ่านการเรียนรู้จากการทำโจทย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาในส่วนที่สำคัญได้ขึ้นใจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านให้มากขึ้นนั่นเอง

2,500 ฿ 4,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร ติวตะลุยโจทย์ CFP M1

Part 1-จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Part 2-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
Part 3-เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
Part 4-การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
Part 5-การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
Part 6-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
Part 7-มูลค่าเงินตามเวลา