เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

CMSK ศูนย์กลางทักษะและความรู้ด้านการเงินครบวงจร

มุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้ เป็นกลางในการให้ข้อมูลและความรู้ทางการเงิน 

ให้ลูกค้ามีอิสระในการเรียนรู้อย่างไร้จำกัด มอบทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง 

มีบุคลากรคุณภาพ และวิทยากรทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินอย่างแท้จริง 

เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ ที่ครอบคลุมและครบวงจรในด้านการเงิน

  • สอบใบอนุญาตผ่านในระยะเวลาที่ต้องการ
  • ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ
  • นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

Contact Us


CMSK-Academy 

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสอบใบอนุญาตสำหรับวิชาชีพทางการเงิน สำหรับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และนักวางแนการเงิน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ