ติดต่อเรา

CMSK-Academy สถาบันจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสอบใบอนุญาตสำหรับวิชาชีพทางการเงิน สำหรับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และนักวางแนการเงิน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

บริษัท CMSK จำกัด
126/103 ชั้น 26 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2)

Tel: 092 270 2115

LineOA:  @cmsk

Email: training@cmsk.co.th