ติวตะลุยโจทย์ IC P1

ติวตะลุยโจทย์ IC P1

อ.วิวรณ์ แมทธิว รัตนธราธร,CFA
ดูได้ 90 วัน

การติวเพื่อสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC P1) ผ่านการทำโจทย์แบบฝึกหัดเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด จำนวน 100 ข้อ

เหมาะกับ : ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบหลักสูตร IC P1 ที่ผ่านการเรียนเนื้อหามาแล้ว และต้องการฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะถือได้ว่าการเรียนหลักสูตรติวตะลุยโจทย์นี้ เป็นการทบทวนความเข้าใจเนื้อหาผ่านการฝึกฝนเทคนิคการทำโจทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาในส่วนที่สำคัญๆได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านให้มากขึ้นด้วยนั่นเอง

2,500 ฿ 4,000


เนื้อหาทั้งหมดของคอร์ส

ทั้งหมด บทเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตรติวตะลุยโจทย์ IC P1

ติวตะลุยโจทย์ IC P1 Part 1
ติวตะลุยโจทย์ IC P1 Part 2
ติวตะลุยโจทย์ IC P1 Part 3
ติวตะลุยโจทย์ IC P1 Part 4
ติวตะลุยโจทย์ IC P1 Part 5